Home » دسته‌بندی نشده » بارندگی دیزباد از حد نرمال گذشت

بارندگی دیزباد از حد نرمال گذشت

بنا بر گزارش مهرداد گنجعلی کارشناس اداره امور آب شهرستان نیشابور میزان بارندگی دیزباد از اول مهرماه ۹۸ تا تاریخ ۲۰/۲/۹۹

از حد نرمال گذشته و به ۴۱۸/۵ میلیمتر رسیده است ، بنا بر همین گزارش میزان بارندگی به تفکیک ماه به شرح زیر می باشد :

مهر ……………. ۱۵ میلیمتر

آبان …………….۳۲ میلیمتر

آذر ……………..۲۴ میلیمتر

دی ……………..۳۶ میلیمتر

بهمن ………….۲۵ میلیمتر

اسفند ………۳۶/۵ میلیمتر

فروردین ..۱۸۱/۵ میلیمتر

اردیبهشت ..۶۸/۵میلیمتر

گفتنی است میانگین بارندگی بیست ساله دیزباد ۳۶۱/۵

میلیمتر در سال می باشد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *