Home » دسته‌بندی نشده » این راه نه به فقیرستان بلکه به قبرستان است

این راه نه به فقیرستان بلکه به قبرستان است

در سال جاری شهرستان نیشابور ، استان خراسان و شاید هم کشور ما با بزرگترین چالش اقلیمی در یک قرن اخیر رو به رو ، بوده است ، به نحوی که هیچ یک از ما ، این وضعیت را تا کنون تجربه نکرده ایم ، انتظار است تک تک تحصیلکردگان ذیربط و همچنین کشاورزان آگاه به نحو مقتضی ، علم وتجربه خود را در اختیار مردم و سایرکشاورزان قرار دهیم تا بلکه بتوانیم با کمک یکدیگر ، اندک ، کمکی برای خروج از وضعیت تاسف بار موجود برداریم .
باید این را بدانیم دعا کردن در هر وضعیتی مطلوب است اما ، بهتراست این را نیز بدانیم که خداوندبزرگ طبیعت را در مدار مشخص و بر اساس نظمی ، بی نظیر آفریده است ، این ما بوده ایم که بی نظمی را بوجود آورده ایم ، بنا بر این پیش از آنکه برای باران دعا کنیم ، دعا کنیم خداوند اندکی دانائی ، صداقت وتدبیر به مسئولین و تصمیم گیران ما که هم اعتبار و هم اختیار و هم آموزش در دستشان است ، عطا فرماید .
همگان اطلاع دارند در چند دهه اخیر از میزان بارندگی ها کاسته شده ، هوا گرم تر شده ، تعداد روزهای یخبندان و همچنین تعداد روزهای ابری سال کاهش یافته ، باد وشدت آن افزایش یافته و برمیزان ریزگردها اضافه شده است ، این تغییر وضعیت و بدتر از آن عملکرد نادرست ما ، موجب کاهش آب رودخانه ها ، چشمه ها وقنوات شده وبا برداشت بی رویه آب از چاه های عمیق ، سطح آب های زیر زمینی نیز به شدت پایین رفته است . جنگل ها را نابود کرده ایم ، اراضی کشاورزی را تخریب کرد ه ایم ، هوا را به شدت آلوده کرده ایم و . . .
ماحصل این رویکرد ها، چیزی جزء نابودی آب و خاک کشور ، تخریب محیط زیست ، نابودی آبادی ها ، مهاجرت ودر نهایت نزاع وجنگ نخواهد بود ، نباید به مردم وعده باران داد ، منطقه ما از قدیم الایام در اقلیم خشک وسرد قرار داشته و همچنان باقی خواهد ماند ، بسیار بسیار ضرورت دارد در این مورد همگان احساس مسئولیت نموده و بی تفاوت نباشیم ، متاسفانه این روزها ایراد گیری مد شده وما خودمان را مبرا از آسیب های واردشده به محیط زیست ومنابع طبیعی می دانیم ، چقدر نیکوست که هر کس در حد بضاعت علمی وتجربی خود وبدون فوت وقت ، قدمی بردارد وکمکی کند
مردم ، شورای اسلامی و دهیاری دیزباد بالا با احساس مسئولیت و طی سالیان گذشته در این ارتباط اقداماتی کاربردی وعملی نسبتا خوبی انجام داده اند وتجاربی کسب نموده اندکه شایسته دانستیم در اختیار همگان ، بویژه باغداران مناطق کوهستانی قرار دهیم تا بلکه مورد استفاده قرار گیرد :
۱-آموزش مردم اولویت اول ما بوده است ، ما از هر فرصتی ، نظیر شرکت در مجالس عمومی عزا و عروسی وهمچنین جشن هائی که در اماکن عمومی برگزار می شود ، استفاده کرده وبه عنوان یک کلاس عمومی رایگان موضوع آب وحفظ محیط زیست رابرای بانوان و آقایان مکررا و سالهاست بازگو می کنیم
۲- با نصب بنرهای آموزشی در مکان های مشخص و همچنین استفاده از فضای نمایشگاه های یادها وخاطره های دیزباد در سالیان متوالی، مسائل ومشکلات زیست محیطی ، بویژه بحران آب را به مردم و خاصا به جوانان اطلاع رسانی کرده ایم
۳- حفظ و احیاء مراتع وجنگل ها فوق العاده مهم و از اهمیت خاص برخوردار است ، بدین منظور از سالها قبل بوته کنی را ممنوع کرده ایم ، کشت دیم را به صفر رسانیده ایم ، تعداد گله های گوسفند را از ۲۲ گله به یک گله کاهش دادیم ، مرتع فروشی را نیز برای همیشه فراموش کرده ایم ، به همین دلیل سالهاست که ما در دیزباد سیل ندارم و نفوذ آب در کوه ها وشیب ها ، در حد بسیار عالی است ، تبخیر از سطح خاک کمتر شده وبا وجود بارندگی کمتر ، خوشبختانه پایداری منابع آبی ما بیشتر از گذشته شده است
۴-با شوراها ودهیاری های روستاهای همجوار روابط خوبی برقرار کرده ایم وبا استفاده از علم دعوتی ها وسایر مسائل مذهبی موضوعات مشترک را مورد گفتگو قرار داده ایم البته مسائل زیست محیطی و حفظ منابع طبیعی همیشه در اولویت بوده است و به نتایج کاربردی خوبی رسیده ایم وبه انها نیز عمل کرده ایم
۵- به منظور حفظ منابع طبیعی ومحیط زیست و همچنین پاسداری از امنیت عمومی نخستین یگان حفاظت مردمی روستائی کشور را با کمک وهمکاری ادارات و ارگان های ذیربط واز محل خودیاری مردم ایجاد نموده ایم و پنج سال است که در تمام روزهای سال با نیرو های آموزش دیده فعالیت می نماید و خوشبختانه عملکرد بسیار مطلوبی برجای گذاشته به نحوی که رضایت مردم و مسئولین را جذب نموده است
۶-با دادن نهال توت رایگان به مردم ، آنها را تشویق به کشت درخت توت در حاشیه باغات و دامنه کوه ها کرده ایم تا بدین ترتیب هم ، درآمد آنها را اضافه کنیم ، هم رهگذران از میوه آن بهره ببرند وهم برفضای سبز کوهستان اضافه و هوا را تلطیف وسردتر نمائیم وبدین ترتیب با کاهش دمای اطراف باغات میزان تبخیر وتعرق باغ را کم کرده تادرختان زود تشنه نشوند

۷-تقریبا تمامی استخرهای خاکی ، بتنی شده و جوی ها نیز کانال کشی یا لوله گذاری شده است و آب از منبع تا پای درختان بدون پرت هدایت می شود
۸- هم اکنون برای جلو گیری از هدر رفت آب و ذخیره آب در زمستان ، ایجاد استخرهای سرپوشیده بزرگ بتنی ، ویا تانکرهای بزرگ ذخیره آب در حال گسترش می باشد تا بدین ترتیب بتوانیم آب کمکی درختان را در تابستان تامین کنیم
۹-با توجه به اینکه آب مناطق کوهستانی از رودخانه ویا چشمه تامین می شود وآب از فروردین تا پائیز به تدریج کم می شود ، مردم گونه ای ازدرختان میوه را می کارند که حتی الامکان تا نیمه تابستان محصول آن برداشت شود ویا اینکه گونه های کم آب تررا انتخاب می کنندتا دچار کمبود آب نشوند
۱۰- مردم غالبا از کودهای حیوانی وکمپوست ها استفاده می کنند که بیشتر رطوبت را نگه میدارند واز تبخیر نیز جلو گیری می کنند
۱۱- به منظور تولید محصول سالم از کودهای ماکرو وریز مغذی ها در حد معقول استفاده می کنند و بویژه از کودهای پتاسه و روی برای کاهش تنش خشکی استفاده می شود
۱۲-به منظور توازن ریشه و قسمت های هوائی درخت ، هرس زمستانه و تابستانه انجام می گیرد تا از تعرق بیشتر درخت ،جلوگیری و میوه مرغوب تر گردد
۱۳- در هنگام کاشت نهال گودال ها تا سرحد امکان گود برداری ومجددا پر می شوند تا ریشه به اعماق نفوذ نموده وضمن رشد بهتر نهال ، درخت نیز با کم آبیاری مبارزه نماید
۱۴-برخی از باغداران دو تا سه روز بعد از هر آبیاری پای درختان را کولش سطحی داده و هموار می نمایند تا تبخیر از سطح خاک کاهش یابد
۱۵-در فصل بهار علف های هرز به وسیله علف چین ها زده شده وبه صورت کود سبز در پای درختان باقی می مانند که حکم مالچ را دارند واز تبخیر جلو گیری می کنند
۱۶-کولش سطحی پای درختان در اواخر بهار نیز متداول می باشد که موجب مخلوط شدن کود حیوانی با خاک و کاهش تبخیر از سطح خاک می گردد
۱۷- مردم سعی می کنند آبیاری باغات بیشتر در هنگام غروب ، شب ویا صبح زود انجام گرددتا درخت بتواند از آب بیشتری استفاده نماید واز تبخیر وتعرق نیز کاسته گردد
۱۸- به منظور افزایش سطح سبز روستا نخستین بوستان روستائی شهرستان نیشابور را در سطح هفت هکتار ایجاد نموده واز سال ۹۲ نهال کاری آن را با گونه های مقاوم به کم آبی شروع و در نظر داریم انشالله آن را به یک جنگل تبدیل کنیم
۱۹-اغلب موضوعات فوق الذکر از طریق همکاری دوستان مسئولیت پذیر وخردمند از تهران ومشهد به تصویر کشیده شده و در دو مستند قصه های آب و همچنین نسیم آبادی از شبکه های مستند ، شبکه یک وهمچنین شبکه خراسان رضوی پخش شده است
۲۰-اگر چه روستای دیزباد بالا ، روستای الگوی ایران در حفظ محیط زیست شناخته شده ولی باید بپذیرم دیزباد در سطح کشور یک نقطه است و هیچ گاه با یک گل بهار نمیشه وبرای حفظ واحیاء محیط زیست نیاز به عزم وهمت همگانی است

 آن قصر که جمشید در او جام گرفت ……………………آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت
                   بهرام که گور می گرفتی در همه عمر………………….دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *