Home » دسته‌بندی نشده » باز هم آتش سوزی در دیزباد

باز هم آتش سوزی در دیزباد

طی هفته گذشته دو مورد آتش سوزی در دیزباد اتفاق افتاد ، باغات وکوه های دیزباد در تابستان وپائیز پر از علف هرز بروموس ( شانه گو ) می باشد که در حالت خشک مشابه بنزین می سوزد و علی رغم اینکه شورای اسلامی با چاپ ونصب بنرهای فراوان وهمچنین سخنرانی در مجالس عمومی خطرات وخسارت آتش سوزی را بارها گوشزد کرده است ولی متاسفانه عده ای باز هم این عمل را تکرار می کنند ، این گروه به چند دسته تقسیم می شوند
-عده ای از باغداران با این تصور غلط می خواهند بذر علف های هرز را از بین ببرند و به اصطلاح باغ را تمیز کنند غافل از آنکه ، تخم علف هرز بوسیله آب وباد منتقل می شود وسال بعد دوباره علف های هرز جدید جایگزین می شوندوباغ به صورت قبلی پر از علف هرز می گردد ، این عده فکر نمی کنند که روشن نمودن آتش به اختیار آنهاست ، ولی خاموش شدن آن در اختیار باد ودیگر عوامل می باشد وچه بسا تا کنون بسیاری از درختان سبز باغ خودشان وباغات همسایه آتش گرفته ونابود شده است ، راه حل کم نمودن علف های هرز باغات ، استفاده از دستگاه های علف چین است که خوشبختانه در دیزباد فراوان است وراه حل دوم کولش باغ می باشد که از قدیم الایام در دیزباد رایج بوده است ، البته برخی از علف کش ها نیز استفاده می کنند
– متاسفانه عده ای دیگر آتش سوزی را نوعی تفریح می دانند واقدام به این عمل ناشایست می زنند ، این گروه غالبا بچه ها ویا جوانان شهرنشین هستند ،که آگاه نمودن آنها وظیفه تمام خانواده های دیزبادی است
– برخی از چوپانان و گله داران روستاهای اطراف به حریم کوه ها ومراتع دیزباد تجاوز وبا آتش دادن کوه ها به فکر آنند که علوفه های خوش خوراک را جانشین پوشش فعلی نمایند وآنها نمی دانند که طبیعت کار خودش را انجام ودرهر محل ودر هر ارتفاع وشرایطی ، گیاهان خاص می روید ، در این مورد شورای دیزباد با شوراهای روستاهای همجوار در تماس بوده وموضوع از طریق ادارات منابع طبیعی ومحیط زیست نیز پیگیری می گردد
شورای اسلامی ودهیاری دیزباد از تمام مردم تقاضا دارد در این مورد احساس مسئولیت نموده وبا اگاهی دادن به دیگران از تکرار اینگونه حرکات ناپسند و ویرانگر جلوگیری نمایند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *